Biografija

Prof. dr Bojan Krstić je redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu na predmetima: Upravljanje poslovnim performansama, Analiza poslovnih performansi, Upravljanje intelektualnim kapitalom, Strategijska kontrola preduzeća, Teorija preduzeća.

detaljnije

Naučno-istraživački rad

Autor je 13 knjiga, 280 naučnih radova i urednik 24 tematskih zbornika nacionalnog i međunarodnog značaja. Učestvuje i rukovodi projektima nacionalnog značaja.
.

detaljnije

Kontakt

Adresa: Trg Kralja Aleksandra 11
18000 Niš, Srbija
Telefon: +381 (0)18 528 685
Mob: +381 (0)64 8096208
Email: bojan.krstic(at)eknfak.ni.ac.rs
Website: www.bojankrstic.net

detaljnije