Naučno-istraživački rad

Autor je  13 knjiga, 280 naučnih radova i urednik 24 tematska zbornika nacionalnog i međunarodnog značaja.  Učestvuje i rukovodi projektima nacionalnog značaja.